Sürdürebilirlik - Kurumsal
Kaynak Verimliliği:
Sektörümüz, günün 24 saati canlı ve dinamik bir sektördür. Sütün sağım aşamasında itibaren hijyenik ortamlardan sağlanması, sevk edilmesi ve korunması esas önceliğimizdir. Çünkü süt, hem ekonomik bir değer, hem de insanoğluna bahşedilen en değerli ve çabuk bozulan gıdalardan biridir. Onun bozulması, tıpkı su gibi yaşamsal bir değer olan sütün ziyan edilmesi anlamına gelmektedir. 
Bu kapsamda OTAT, süt tedarikçilerine hem süt toplama tankı desteği vermekte, hem de toplanan veya sağılan sütün, soğutuculu tankerlerle işletmelerinden alınarak fabrikamıza ulaştırılmasını sağlamaktadır.

OTAT, sütün temininde göstermiş olduğu bu hassasiyeti, tüm üretim proseslerinde ve üretim sonrası aşamalarda da aynı şekilde devam ettirmektedir. Ürünlerimizin, üretim sonrasında, ambalajlanmasında  ve sevk sırasında soğuk zinciri kırmadan son tüketiciye kadar ulaşmasını sağlamakta ve bu konuda yatırımlar yapmaktadır.

Çevre Dostu Üretim:
Prosesinden kaynaklanan atıkları, sıvı olanlarını atık su arıtma tesisinde arıtarak, alıcı ortama vermekte ve yine prosesinden kaynaklanan katı atıkları, anlaşmalı olduğu geri dönüşüm tesislerine vererek yeniden çevrime olanak sağlamakta ve çevre dostu bir yapı içinde sürdürmektedir.

Enerji Tasarrufu:
2020 yılından itibaren de ISO 50000 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına başlayan OTAT, kısıtlı enerji kaynaklarının en verimli kullanımı yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik:
Hem çiftçilere, hem tedarikçilerimize, hem de ticari hayata katkıda bulunan bir firma olarak OTAT, kalıcı kurumsal anlayış çerçevesinde, finansal sürdürülebilirliğini de koruyarak ekonomik, finansal, sosyal yapısını geliştirerek varlığını sürdürmek için, kurumsal yönetim anlayışımızla sürdürülebilir büyümeyi yakalamıştır. Bundan sonra da ülke ekonomisine ve istihdama katkısını artırmaya devam etmek için var gücüyle çalışmaktadır.
Firma Tanıtım
Sizden Görüş ve Öneriler Yorumlarınız Bizim İçin Önemli